Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδιώτες

Η Hellenic Kiosk αποτελείται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των περίπτερων, των ψιλικών, των παντοπωλείων, ή και των μεικτών, όπως χαρακτηρίζονται, σημείων, τα σημεία δηλαδή που προσφέρουν και καφέ. Οι μέτοχοι της εταιρείας, με διορατικότητα και ανοιχτή σκέψη, επιστρατεύουν το ομαδικό τους πνεύμα ώστε ο καταναλωτής να είναι πάντοτε ικανοποιημένος. Το πνεύμα αυτό μεταφέρεται σε όλα τα μέλη της εταιρείας, αμφότερους μετόχους και συνεργαζόμενα μέλη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κλάδο της μικρής λιανικής, μπορούν να βρουν στη Hellenic Kiosk αυτό που ψάχνουν:

  • Ομαδικό πνεύμα.
  • Τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο.
  • Εμπορικές συμφωνίες οι οποίες σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι οι καλύτερες στην αγορά.
  • Διαφάνεια.
  • Διαφοροποίηση υπηρεσιών.
  • Σεβασμό στην ελληνική οικογένεια
  • Στόχο για προϊόντα ποιοτικά και στη σωστή τιμή για την ικανοποίηση του καταναλωτή.