«Η ισχύς εν τη ενώσει»

Η Hellenic Kiosk είναι η ενσάρκωση του τρίπτυχου επαγγελματίες – καταναλωτές – εταιρείες. Οι τρέχουσες οικονομικές συγκριρίες δε θα μπορούσαν να μας αφήσουν αμέτοχους, το αντίθετο. Ως ευσυνείδητοι επιχειρηματίες έπρεπε να κάνουμε το «βήμα-κλειδί» που θα άνοιγε τις πόρτες της προάσπισης των επιχειρήσεων μας, της καθιέρωσης στην αγορά, της ποιότητας των προϊόντων και της αναγνώρισης παροχών στην κοινωνία.  Ήταν το «βήμα –κλειδί» του οργανωμένου εμπορίου. Οι επιχειρήσεις μας, χωταξικά, μπορείνα φαίνονται μικρές, όμως στην πραγματικότητα αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς παράγοντες της Ελλάδας. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Το σημείο αναφοράς σε κάθε γειτονία. Ο πνεύμονας της κοινωνίας.  

Στο γνωμικό «η ισχύς εν τη ενώσει» βασίστηκε η λήψη και η υλοποίηση της ιδέας, για τη δημιουργία της Hellenic Kiosk. Έπρεπε, πρώτα εμείς οι ίδιοι, να αντιληφθούμε τον πολλαπλό μας ρόλο στην ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Πληρώνουμε φόρους. Εισπράτουμε τους έμεσους φόρους. Προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα. Παρέχουμε κοινωνικό έργο. Η σχέση μας, με τους πελάτες – καταναλωτές είναι προσωπικές. Το «απρόσωπο» δε χωράει στα... λίγα τετραγωνικά μας. Πάνω από όλα είμαστε ευσυνείδητοι επιχειρηματίες. 

Το «κενό» του οργανωμένου εμπορίου, ήρθε να καλύψει η Hellenic Kiosk. Η πρόταση των μελών της Ένωσης Καπνοπωλών – Ψιλικών και Περιπτέρων Μακεδονίας,, σε μία πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα Γενική Συνέλευση, «γέννησε» αυτή την ιδέα το 2012. Η απόφαση έτυχ ενθουσιώδους αποδοχής και υλοποιήθηκε με τη εταιρική μορφή «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας» (ΙΚΕ), το Σεπτέμβριο του 2013. Σήμερα, η άριστη συνεργασία μετόχων και συμβαλλομένων εταιριών απέφεραν «καρπούς» σε κοινούς στόχους, αξίες, οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση.

 Με ακούραστο και ανήσυχο πνεύμα στοχεύουμε:   

• Στην αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές

• Στο όφελος του καταναλωτή

• Στην ικανοποίηση των πελατών μας

• Στην αρτιότητα των επιχειρήσεων μας

Η Helleinc Kiosc, δε θα μπορούσε να υπάρχει, χωρίς την συμβολή και υποστήριξη των προμηθευτριών – συνεργατριών (όπως τις αποκαλούμε) εταιρειών. Δραστηριοποιείται με αποκλειστικό γνώμονα το «ομαδικό» πνεύμα, την υπευθυνότητα στις εμπορικές συμφωνίες και τη διαφάνεια στο σύνολο των ενεργειών της.